ORGANY

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników – udziałowcy:

  • Miasto Bydgoszcz,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Rada Nadzorcza – w składzie:

  • Przewodniczący Rady –Tomasz Kuczur
  • Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Grab
  • Członek Rady – Bartłomiej Sochański

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Lech Bądzyński