Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE WYSOKOŚĆ
Opłata za rozpatrzenie wniosku o poręczenie 0 zł
Poręczenie trwające do 3 miesięcy 0,47 % wartości poręczenia
Poręczenie trwające do 12 miesięcy 0,97% wartości poręczenia
Poręczenie trwające do 24 miesięcy 1,18% wartości poręczenia
Poręczenie trwające do 36 miesięcy 1,41% wartości poręczenia
Poręczenie trwające do 48 miesięcy 1,64% wartości poręczenia
Poręczenie trwające do 60 miesięcy 1,88% wartości poręczenia

*tabela obowiązuje do 10.01.2012 r.