ORGANY

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników – udziałowcy:

  • Miasto Bydgoszcz,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Rada Nadzorcza – w składzie:

  • Przewodnicząca Rady – Jolanta Nowicka-Łosińska
  • Zastępca Przewodniczącego – Piotr Semetkowski
  • Członek Rady – Karolina Stawluk

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Lech Bądzyński