KAPITAŁ

Kapitał zakładowy wynosi 6.053.367 zł i składa się z 8039 udziałów