KAPITAŁ

Kapitał zakładowy wynosi 6.053.367 zł i składa się z 8039 udziałów, z czego:

  • 5.540 udziałów należy do Miasta Bydgoszcz, które w Spółce reprezentowane są przez Prezydenta Miasta
  • 2.499 udziałów należy do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie