W dniu 15 lipca 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych podjęło decyzję

...