Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych zaprezentował swoją ofertę związaną z zabezpieczeniem spłaty pożyczki bądź kredytu podczas konferencji zorganizowanej przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu pn. „Źródła finansowania działalności gospodarczej ze środków europejskich”.
Konferencja zgromadziła w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przedsiębiorców z regionu oraz osoby zainteresowane uruchomieniem własnej firmy.
Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się o:

• możliwościach finansowania własnych firm ze środków europejskich w ramach projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
• zabezpieczeniu pożyczki lub kredytu

Zadaniem BFPK jest udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.
Działalność Funduszu ma charakter non-profit – zgodnie z zapisami umowy spółki ewentualny zysk z prowadzonej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.
Fundusz udziela poręczeń w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego (art. 876 – 887)
Poręczenie nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji bankowej i innych opłata należnych Bankowi oraz kosztów związanych z dochodzeniem należności Banku.