Realizujemy

Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł pn. Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP, poprzez dofinansowanie bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz w ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis. 
Fundusz udziela poręczenie nie zawierających komponentu pomocy publicznej w oparciu o zapisy zawarte w obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wedo pomocy państwa w formie gwarancji.