Prezentacja - BARR

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych zaprezentował swoją ofertę związaną z zabezpieczeniem spłaty pożyczki bądź kredytu podczas konferencji zorganizowanej przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu pn. „Źródła finansowania działalności gospodarczej ze środków europejskich”.
Konferencja zgromadziła w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przedsiębiorców z regionu oraz osoby zainteresowane uruchomieniem własnej firmy.
Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się o:

• możliwościach finansowania własnych firm ze środków europejskich w ramach projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
• zabezpieczeniu pożyczki lub kredytu