Zakończenie realizacji programu RPO WK-P

Z końcem grudnia 2016 roku zakończyliśmy realizację programu RPO WK-P na lata 2007-2013 pod nazwą „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MŚP przez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

W ramach środków europejskich, wsparcie w postaci poręczenia kredytu lub pożyczki Bydgoskiego Funduszu otrzymali przedsiębiorcy z naszego regionu, w wysokości blisko 20 mln złotych.

Aktualnie przygotowujemy się do absorpcji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.