Środki europejskie

Bydgoski Fundusz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w postaci uruchomienia II transzy projektu „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP poprzez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w wysokości 3.289.335,85 zł.
Przekazane środki związane są z faktem, iż Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł. W ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis.