Dokapitalizowanie i przygotowania do nowej perspektywy

W dniu 15 lipca 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu spółki przez miasto Bydgoszcz. Poprzez objęcie nowych udziałów Fundusz został wsparty kwotą 1.500.000 zł.
Większy kapitał, daje większe możliwości. Bydgoski Fundusz przygotowuje się do pozyskania środków z Regionalnego programu operacyjnego w nowej perspektywie. Czynnie uczestniczy w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych nowym instrumentom finansowym UE z programów ramowych UE 2014-2020.