RODO

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. stosuje nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jednocześnie, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

Bydgoski Fundusz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w postaci uruchomienia II transzy projektu „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP poprzez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w wysokości 3.289.335,85 zł.
Przekazane środki związane są z faktem, iż Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł. W ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis.

Z końcem grudnia 2016 roku zakończyliśmy realizację programu RPO WK-P na lata 2007-2013 pod nazwą „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MŚP przez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

W ramach środków europejskich, wsparcie w postaci poręczenia kredytu lub pożyczki Bydgoskiego Funduszu otrzymali przedsiębiorcy z naszego regionu, w wysokości blisko 20 mln złotych.

Aktualnie przygotowujemy się do absorpcji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł pn. Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP, poprzez dofinansowanie bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz w ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis. 
Fundusz udziela poręczenie nie zawierających komponentu pomocy publicznej w oparciu o zapisy zawarte w obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wedo pomocy państwa w formie gwarancji.